Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Jarosław Woźniak psychiatra


W ramach specjalistycznej praktyki prowadzę terapie:

- zaburzeń psychicznych osób dorosłych,

- zaburzeń występujących w przebiegu uzależnienia od alkoholu,

- zaburzeń seksualnych u mężczyzn,

- zaburzeń zachowania osób w podeszłym wieku, m.in. w przebiegu zespołów otępiennych.Wykonuję badania i wydaję opinie psychiatryczne dla potrzeb:

- sądu rodzinnego ( np. leczenie szpitalne wbrew woli, ubezwłasnowolnienie, umieszczenie w ZOL, DPS )

- notarialnych ( np. testament).Uprzejmie informuję, że w ramach mojej praktyki lekarskiej wystawiam recepty zgodnie z przysługującą refundacją  oraz  nie wystawiam druków ZUS ZLA (druków  o czasowej niezdolności do pracy).