MottoCo złego jest w śmierci? Dlaczego boimy się jej tak śmiertelnie?
Dlaczego nie przyjmujemy jej po ludzku, z godnością, a może nawet z humorem?

Śmierć nie jest wrogiem.

Jeżeli zwalczamy choroby, zwalczajmy najstraszliwszą z nich: obojętność.

Zadaniem lekarza nie powinno być jedynie zapobieganie śmierci, ale także poprawianie jakości życia.

Lecząc chorobę można wygrać lub przegrać.

Lecząc osobę wygrywa się bez względu na końcowy wynik. 

Patch Adams 1999