O mnieUrodziłem się i kształciłem w Oświęcimiu. Tam mieszkają moi Rodzice...

Studia na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej ukończyłem w 1987 roku.

W 1991 roku zdałem egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych (kierownikiem specjalizacji był Pan doktor Andrzej Kosiński). 
Od 2001 jestem specjalistą Psychiatrą (kierownikiem specjalizacji był Pan doktor Krystyn Czerniejewski).

Od około 20 lat prowadzę Poradnie Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu. 

Przez blisko 18 lat jestem konsultantem w zakresie psychiatrii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzanowie

Od wielu lat współpracuje również z Hospicjum domowym w Chrzanowie.

Ukończyłem dwuletnie studia podyplomowe "Medycyna bólu" na krakowskim UJ oraz studia podyplomowe w zakresie coachingu w GWSP w Chorzowie.

Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z seksuologii.